Behandling af personoplysninger

Behandling af dine personlige oplysninger.

Svend Hansen Byg og Mal ApS indsamler og behandler en række oplysninger om dig, når vi behandler din henvendelse til os.

Formålet med behandlingen af oplysninger om dig er at yde den bedst mulige service i forbindelse med vores arbejde hos dig.

Vi er dataansvarlig, når vi behandler dine oplysninger i forbindelse med arbejde hos dig.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Svend Hansen Byg og Mal ApS behandler oplysninger om dig, som du selv eller evt. anmelder af en skade på dine vegne giver os, når vi udfører vores arbejde.

Derudover indhenter og videregiver vi oplysninger til de leverandører vi samarbejder med, herunder andre leverandører, transportselskaber i forbindelse med levering af materialer eller anden relevant hvor det er nødvendigt for at behandle netop din sag.

Hvilke oplysninger vi indsamler i den konkrete situation varierer, men der vil være tale om indsamling af almindelige personoplysninger, herunder navnlig kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Formålet med behandling af oplysningerne er alene at kunne varetage vores byggearbejde, kvalitetssikre, fakturere og bogføre.

Hvor længe behandlers dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger så længe de er nødvendige til det formål de er indsamlet til.

Vi opbevarer ikke personoplysningerne på den måde der gør det muligt at identificere dig i længere tid end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvorpå oplysningerne lovligt behandles.

Dine rettigheder

Du har ikke pligt til at dele dine oplysninger med Svend Hansen Byg og Mal Aps. Såfremt du undlader at dele oplysninger med os som er nødvendige i forbindelse med vores arbejder hos dig, kan din eller din anmelders anmodning ikke efterkommes.

Du har efter databeskyttelseslovgivningen ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. På anmodning har du ret til et få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger som er urigtige, vildledende eller behandlet i strid med lovgivningen.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til Svend Hansen Byg og Mal ApS på mail til: info@svendbyg.dk

Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Til forside

 

 

 

 

 

 

Svend Hansen - Byg og Mal ApS  ⁞  Bådehavnsgade 44B / 42K, st.th - 2450 Kbh. SV

Telefon: 26 82 52 15  ⁞  info@svendbyg.dk